menuordersearch
owj1.com

اوج اسپورت، سامانه های هوشمند تجویز کننده نسخه ورزشی

تماس با ما پاسخگوی سریع 09106454535
قبلی
آنا کنزیولوژیپکیج علمی تناسب اندامنسخه ورزشی ویژه بهبود درد گردننسخه ورزشی ویژه میگرننسخه ورزشی تخصصی افزایش حجم (هایپرتروفی) شانه ها
بعدی
جستجو در فروشگاه
نوع نسخه ورزشی
جستجو
نسخه تخصصی تقویت ساعد
پیشنهاد
ما
تمرینات موضعی
نسخه تخصصی تقویت ساعد
توضیحات بیشترتمرینات موضعی5,000 تومان موجود
چربی سوزی پیشرفته 15 دقیقه ای
هوازی
چربی سوزی پیشرفته 15 دقیقه ای
توضیحات بیشترهوازی5,000 تومان موجود
نسخه فول بادی ویژه چربی سوزی
تمرین با وزن بدن (در خانه)
نسخه فول بادی ویژه چربی سوزی
توضیحات بیشترتمرین با وزن بدن (در خانه)6,000 تومان موجود
بدنسازی عمومی فاز آناتومیکال آداپتیشن
پیشنهاد
ما
بدنسازی
بدنسازی عمومی فاز آناتومیکال آداپتیشن
توضیحات بیشتربدنسازی5,000 تومان موجود
نسخه اختصاصی توانبخشی مچ و ساق پا
پیشنهاد
ما
توانبخشی
نسخه اختصاصی توانبخشی مچ و ساق پا
توضیحات بیشترتوانبخشی5,000 تومان موجود
نسخه اصلاحی شانه نابرابر
حرکات اصلاحی
نسخه اصلاحی شانه نابرابر
توضیحات بیشترحرکات اصلاحی5,000 تومان موجود
نسخه 300 ثانیه ای انفجاری با شدت بالا
تمرین با وزن بدن (در خانه)
نسخه 300 ثانیه ای انفجاری با شدت بالا
توضیحات بیشترتمرین با وزن بدن (در خانه)5,000 تومان موجود
کشش عمومی بدن ویژه قبل از تمرین
کششی
کشش عمومی بدن ویژه قبل از تمرین
توضیحات بیشترکششی5,000 تومان موجود
نسخه ورزشی ویژه کمر درد
پیشنهاد
ما
توانبخشی
نسخه ورزشی ویژه کمر درد
توضیحات بیشترتوانبخشی5,000 تومان موجود
نسخه 30 دقیقه ای اسکی فضایی ویژه چربی سوزی
هوازی
نسخه 30 دقیقه ای اسکی فضایی ویژه چربی سوزی
توضیحات بیشترهوازی5,000 تومان موجود
نسخه 30 دقیقه ای تردمیل اینتروال با شدت بالا
پیشنهاد
ما
هوازی
نسخه 30 دقیقه ای تردمیل اینتروال با شدت بالا
توضیحات بیشترهوازی5,000 تومان موجود
نسخه چالشی 10000 تایی شکم
پیشنهاد
ما
چالشی
نسخه چالشی 10000 تایی شکم
توضیحات بیشترچالشی5,000 تومان موجود
نسخه ورزشی تخصصی افزایش حجم (هایپرتروفی) شانه ها
پیشنهاد
ما
بدنسازی
نسخه ورزشی تخصصی افزایش حجم (هایپرتروفی) شانه ها
توضیحات بیشتربدنسازی5,000 تومان موجود
نسخه ورزشی ویژه میگرن
پیشنهاد
ما
ورزش درمانی
نسخه ورزشی ویژه میگرن
توضیحات بیشترورزش درمانی5,000 تومان موجود
تمرین در آب
پیشنهاد
ما
تمرین در آب
تمرین در آب
توضیحات بیشترتمرین در آب42,000 تومان موجود
پکیج علمی تناسب اندام
پیشنهاد
ما
پکیج علمی ورزشی
پکیج علمی تناسب اندام
توضیحات بیشترپکیج علمی ورزشی215,000 تومان موجود
logo-samandehi
ایمیل شرکت: info@owj1.com