menuordersearch
owj1.com

اثربخشی رژیم غذایی

تماس با ما پاسخگوی سریع 09106454535
جستجو
۱۳۹۶/۱۱/۵ پنج شنبه
(0)
(0)
اثربخشی رژیم غذایی
اثربخشی رژیم غذایی
اثربخشی رژیم غذایی

     اثربخشی برنامه هاي رژیم درمانی به مراجعه مکرر و پیگیری نیاز دارد و معمولاً با یک جلسه رژیم درمانی نمی توان به وزن ایده آل و مناسب دست یافت. رژیم غذایی کم کالري بایستی با توجه به وزن و BMI مراجعین تجویز گردد و در جلسات بعدي، تغییرات در وزن و نمایه توده بدنی محاسبه گردد تا بتوان ضمن تغییرات لازم در رژیم درمانی، موفقیت آن را نیز محاسبه و به اطلاع مراجعه کنندگان رساند. نتایج مطالعات نشان داده است که استفاده از رژیم غذایی کم کالري در کاهش وزن افراد مبتلا به چاقی یا اضافه وزن مؤثر است. با اجراي برنامه رژیم درمانی در مدت شش ماه، 13 درصد نسبت به اولین BMI از وزن کاهش یافت. رژیم غذایی کم کالري و کم چرب به دلیل محدودیت کالري، سبب کاهش وزن و شاخص توده بدنی می‌شود که با اجراي آن، حدود 4 کیلوگرم از توده چربی بدن، 3 درصد از چربی بدن و 0/11 از نسبت دورکمر به باسن کاهش یافته و حدود 2 کیلوگرم به بافت بدون چربی اضافه شد. نتایج حاصل از چند مطالعه، تأثیر رژیم کم کالري را در کاهش وزن نشان می دهد و همچنین مطالعات دیگر نشان دادند که با انجام مرتب فعالیت هاي بدنی، وزن افراد مورد مطالعه کاهش یافته است.
اثربخشی برنامه هاي رژیم درمانی بستگی به مراجعه مرتب، داشتن انگیزه کافی مراجعه کنندگان، به کار بردن توصیه هاي مشاور تغذیه اي و نیز استفاده از برنامه های ورزشی کاهش وزن است که توسط متخصصین ورزشی اعمال می گردد. افزایش اطلاعات عمومی جامعه در خصوص عوارض چاقی و استفاده از رژیم غذایی و مشاوره علمی مناسب براي افراد داراي اضافه وزن و چاق پیشنهاد می‌شود.


منبع :
تأثیر مداخلات تغذیه اي و فعالیت فیزیکی بر کاهش وزن و تناسب اندام. یحیی پاسدار، ثریا مریدي، فرید نجفی، پریسا نیازي، محمد حیدري. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال پانزدهم، شماره ششم، بهمن و اسفند 1390
 

 
telegram
logo-samandehi
ایمیل شرکت: info@owj1.com