menuordersearch
owj1.com

الویت تمرینی با دستگاه است یا سیمکش ؟

تماس با ما تماس سریع 09106454535
جستجو
۱۳۹۶/۹/۲۶ یکشنبه
(0)
(0)
الویت تمرینی با دستگاه است یا سیمکش ؟
الویت تمرینی با دستگاه است یا سیمکش ؟
الویت تمرینی با دستگاه است یا سیمکش ؟
بسیاری از ورزشکاران تمرینات مقاومتی بر این باورند که تمرین با وزنه ازاد یا سیمکش تاثیر مضاعفی نسبت به تمرین نشسته با دستگاه های بدنسازی دارد.
 
طی مطالعه ای که بین ورزشکاران برای مقایسه تمرین نشسته با دستگاه و کار با سیمکش انجام شده نتیجه حاکی از هر دو نوع تمرین در بهبود وضعیت فیزیکی ورزشکاران داشته و برتری خاصی بین هیچ یک از گروههای تمرینی مشاهده نشده و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که ترکیبی از تمرینات با وزنه ازاد و دستگاه ها و سیمکش بهترین راه برای رشد میباشد .
telegram
logo-samandehi
ایمیل و تلفن های تماس
مدیریت سایت: 06133382515
ایمیل شرکت: info@owj1.com