menuordersearch
owj1.com

دو اشتباه و باور غلط در بدنسازی

تماس با ما تماس سریع 09106454535
جستجو
۱۳۹۶/۹/۲۲ چهارشنبه
(0)
(0)
دو اشتباه و باور غلط در بدنسازی
دو اشتباه و باور غلط در بدنسازی
دو اشتباه و باور غلط در بدنسازی
1.تمرین بیشتر بهتر است
جلسه های تمرینی بیشتر به معنای کسب منافع بهتر نمی باشند در مورد تمرین و جلسات تمرینی هم همیشه سطح و توالی مورد نیاز در کسب نتایج موثر است. بعد از این که به این سطح رسیدیم، تمرین بیشتر می تواند تأثیر مخالف داشته باشد. در این حالت به بدن اجازه داده نمی شود تا به جبران استرس حاصل از تمرین بپردازد که این می تواند بر روی نتایج شما اثرات مضر داشته باشد

2.اگر عرق نکرده اید، پس به اندازه کافی کار نکرده اید
عرق کردن، تدبیر بدن به منظور خنک کرد آن می باشد. فاکتورهای مختلفی بر روی دمای بدن تأثیر دارند. فاکتور هایی نظیر: دمای اتاق، انواع تمرین های انجام شده، سطح چربی بدن، لباس و شدت تمرین در این مسئله موثر هستند. پس شدت تمرین را نمی توان به وسیله حجم عرقی که می ریزید تعیین کرد. البته شخصی که به خوبی تمرین کند زیاد هم عرق می کند؛ زیرا بدن در این حالت مترصد تنظیم گرمای بدن به صورت با قاعد می باشد
telegram
logo-samandehi
ایمیل و تلفن های تماس
مدیریت سایت: 06133382515
ایمیل شرکت: info@owj1.com