پشتیبانی

تناسب اندام، برنامه ورزشی، سامانه هوشمند ورزشی، شرکت پزشکی ورزشی اوج

جستجو در فروشگاه
پیشنهاد
ما
پکیج علمی ورزشی
پکیج علمی ورزشی
پکیج علمی ورزشیپکیج علمی ورزشی - موجودی:500180,000 تومان موجودارسال رایگان
آناکنزیولوژی
کتاب آناکنزیولوژی
آناکنزیولوژیکتاب آناکنزیولوژی - موجودی:50035,000 تومان موجود
تمرین در آب
تمرین در آب
تمرین در آبتمرین در آب - موجودی:50035,000 تومان موجود
آناتومی کشش
آناتومی کشش
آناتومی کششآناتومی کشش - موجودی:50035,000 تومان موجود
پیشنهاد
ما
آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدنآناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن - موجودی:50035,000 تومان موجودارسال رایگان
آناتومی پرورش اندام
آناتومی پرورش اندام
آناتومی پرورش اندامآناتومی پرورش اندام - موجودی:50035,000 تومان موجود
برنامه عمومی بدنسازی 4 هفته ای / مخصوص خانم ها
بدنسازی
برنامه عمومی بدنسازی 4 هفته ای / مخصوص خانم هابدنسازی - موجودی:100000010,000 تومان موجود
برنامه بدنسازی عمومی 4 هفته ای/ مخصوص آقایان
بدنسازی
برنامه بدنسازی عمومی 4 هفته ای/ مخصوص آقایانبدنسازی - موجودی:100000010,000 تومان موجود
برنامه ورزشی ویژه توانبخشی آسیب تاندون آشیل
تمرین درمانی برای تاندون آشیل
برنامه ورزشی ویژه توانبخشی آسیب تاندون آشیلتمرین درمانی برای تاندون آشیل - موجودی:10000005,000 تومان موجود
پیشنهاد
ما
برنامه ورزشی ویژه توانبخشی آسیب ACL
توانبخشی
برنامه ورزشی ویژه توانبخشی آسیب ACLتوانبخشی - موجودی:10000005,000 تومان موجودارسال رایگان
logo-samandehi
شرکت ایده پردازان ورزش جندی شاپور (اوج)
ایمیل و تلفن های تماس
مدیریت سایت: 06132215071
ایمیل شرکت: info@owj1.com
instagramtelegram