صفحه 1- اوج

تماس با ما تماس سریع 09106454535
جستجو
اوج
ورزش و ناهنجاری ها - ورزش و گودي کمرورزش و ناهنجاری ها - ورزش و گودي کمر ...ورزش و گودي کمر http://owj1.com/uplo ...ردوزیس.jpg ناهنجاري گودي کمر Hyper .../عکس-تم/لو Lordosois  افزاي
گودي کمر ، ورزش و گودي کمر ، افزايش بيش از حد طبيعي گودي کمر ، ورزش و ناهنجاری ها ، تناسب اندام ، اوج ،
0 بازدید، جمعه یکم دی ۹۶
ورزش و ناهنجاری ها - ورزش و زانوي ضربدريورزش و ناهنجاری ها - ورزش و زانوي ضربدري ...ورزش و زانوي ضربدري http://owj1.com/ ...ضربدری.jpg زانوي ضربدري Jeno valg ...م/زانوی-us يا knock knee  در
زانوي ضربدري ، ورزش و زانوي ضربدري ، پارگي رباطهاي جانبي داخلي ، ورزش و ناهنجاری ها ، تناسب اندام ، اوج ،
0 بازدید، جمعه یکم دی ۹۶
ورزش و ناهنجاری ها - ورزش و کف پاي گودورزش و ناهنجاری ها - ورزش و کف پاي گود ...ورزش و کف پاي گود http://owj1.com/up ...ای-گود.jpg کف پاي گود:  ا ...-تم/کف-پين عارضه، به ناهنجاري اطلاق م
کف پاي گود ، افزايش غير طبيعي قوس طولي پا ، ورزش و کف پاي گود ، ورزش و ناهنجاری ها ، تناسب اندام ، اوج ،
0 بازدید، جمعه یکم دی ۹۶
ورزش و ناهنجاری ها - ورزش و کف پاي صافورزش و ناهنجاری ها - ورزش و کف پاي صاف ...ورزش و کف پاي صاف http://owj1.com/up ...ای-صاف.jpg کف پاي صاف:  کف ...تم/کف-پپاي صاف به کاهش يا از بين رفتن
کف پاي صاف ، ورزش و کف پاي صاف ، کاهش يا از بين رفتن قوس طولي داخلي کف پا ، ورزش و ناهنجاری ها ، تناسب اندام ، اوج ،
0 بازدید، جمعه یکم دی ۹۶
ورزش و ناهنجاری ها - ورزش و شست کجورزش و ناهنجاری ها - ورزش و شست کج ...ورزش و شست کج http://owj1.com/upload ...شست-کج.jpg شست کج Hallux valgus ... انحراف انگشت شست بطرف ساير انگشتا
شست کج ، ورزش و شست کج ، ورزش و ناهنجاری ها ، انحراف انگشت شست بطرف ساير انگشتان پا ، تناسب اندام ، اوج ،
0 بازدید، جمعه یکم دی ۹۶
ورزش و ناهنجاری ها - ورزش و زانوي عقب رفتهورزش و ناهنجاری ها - ورزش و زانوي عقب رفته ...ورزش و زانوي عقب رفته http://owj1.co ...ب-رفته.jpg زانوي عقب رفته Jenoreurv ...نوی-عقatum يا Back knee يا Knee Hyper
زانوي عقب رفته ، ورزش و زانوي عقب رفته ، باز شدن بيش از حد طبيعي زانو ، ورزش و ناهنجاری ها ، تناسب اندام ، اوج ،
0 بازدید، جمعه یکم دی ۹۶
ورزش و ناهنجاری ها - ورزش و زانوي خمورزش و ناهنجاری ها - ورزش و زانوي خم ...ورزش و زانوي خم http://owj1.com/uplo ...نوی-خم.jpg زانوي خم Knee flextion ...-تم/زا در اين ناهنجاري وقتي که خط شا
زانوي خم ، ورزش و زانوي خم ، ورزش و ناهنجاری ها ، تناسب اندام ، اوج ،
0 بازدید، جمعه یکم دی ۹۶
کلیپ های آرامبخش و ریلکسیشن - آرامش آتشکلیپ های آرامبخش و ریلکسیشن - آرامش آتش ...آرامش آتش /uploadfile/file_portal/si .../atash.jpg
کلیپ برای آرامش روح ، ریلکسیشن ، آرامش ذهن ، تناسب اندام ، اوج ،
0 بازدید، یکشنبه بیست و دوم بهمن ۹۶
کلیپ های آرامبخش و ریلکسیشن - روشنایی صبحکلیپ های آرامبخش و ریلکسیشن - روشنایی صبح ...روشنایی صبح /uploadfile/file_portal/ ...-Light.jpg
روح نواز ، کلیپ برای یوگا ، ریلکسیشن ، اوج ،
0 بازدید، چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۹۶
میزان کالری مواد غذایی - کیک ساده و شکلاتیمیزان کالری مواد غذایی - کیک ساده و شکلاتی ...کیک ساده و شکلاتی http://owj1.com/up ...شکلاتی.jpg
میزان کالری ، مواذ غذایی ، اوج ، کیک شکلاتی ، کیک ساده ،
0 بازدید، جمعه بیست و هفتم بهمن ۹۶
logo-samandehi
شرکت ایده پردازان ورزش جندی شاپور (اوج)
ایمیل و تلفن های تماس
مدیریت سایت: 06132930810
ایمیل شرکت: info@owj1.com
telegram