menuordersearch
owj1.com

ورزش و کف پاي صاف

تماس با ما پاسخگوی سریع 09106454535
جستجو
جمعه یکم دی ۹۶
(0)
(0)
ورزش و کف پاي صاف
کف پاي صاف:

 کف پاي صاف به کاهش يا از بين رفتن قوس طولي داخلي کف پا گفته مي‌شود .
عوامل ايجاد کننده : 
 1. چاقي
 2. بي‌ثباتي ليگاماني
 3. خوابيدن رو به شکمدر دوران کودکي ( باعث مي‌شود که پانتواند به داخل بچرخد و چرخاننده‌هاي پا به خارج کوتاه مي‌شوند .)
 4. نشستن بچه بصورت W ( باعث مي‌شود که کف پاي کودک صاف گردد)
 5. کاهش زاويه سرو گردن استخوان ران يا فمور ( باعث زانوي ضربدري و بدنبال آن کف پاي صاف مي‌شود )
 6. کساني که مدت زيادي مي‌ ايستند مانند آرايشگران و وزنه‌برداران که بصورت طولاني تمرين مي‌کنند .
 7. پوشيدن کفشهاي غير استاندارد .
 8. افراديکه به مدت طولاني بستري مي‌شوند ( باعث ضعف عضلات و رباطها ونيز پوکي استخوان در نتيجه کم تحرکي مي‌شود ) .
 9. ورزشکاراني که درد ساق يا کوفتگي عضلات پشت ساق پيدا مي‌کنند براي کاهش درد ، پا را به خارج چرخانده و در صورت تکرار زياد باعث کف پاي صاف ميشود .
 10. صافي کف پا علت عضلاني نيز دارد و عموماً عدم کارآيي عضله درشت نئي خلفي و قدامي ، پرونئوس لنگوس ( نازک ني طويل ) خم کننده دراز انگشتان و شست و همچنين عضلات اينترنسيک کف پايي در بروز اين عارضه مشهود است.
 11. کوتاهي ليگامانهاي جانب خارجي چون نازک نئي - پاشنه‌ اي و قاپي - پاشنه‌ اي
 12. کوتاهي عضلات نازک نئي طرفي و کوتاهي تاندون آشيل
عوارض :
 1. درد در قسمت داخلي پا
 2. درد در قسمت خارجي پا بعلت فشردگي
 3. سائيدگي لبه داخلي پنجه پا
 4. کاهش تحرک پا
 5. خستگي زودرس
 6. ايجاد زانوي ضربدري
 7. ايجاد شست کج
 8. کمر درد
 9. کاهش حس عمقي پا
 10. پاي پهن
با توجه به اينکه تحمل فشار در کف پا در نقاط ويژه ( 6/3 در ناحيه پاشنه ، 6/2 در زير استخوان اول کف پائي و 6/1 در زير استخوان پنجم کف پايي) صورت مي‌گيرد و قوسهاي طولي داخلي و خارجي و عرضي نقش عمد‌ه‌اي در انتقال فشار دارند . وقتيکه صافي کف پا اتفاق مي‌افتد تحمل وزن عمدتاً در يک نقطه صورت مي‌گيرد و حالت ضربه‌گيري پا کم مي‌شود ، در نتيجه پا مستعد آسيب‌پذيري مي‌شود با توجه به اينکه محلهاي تحمل وزن تغيير مي‌کند اعصاب کف پايي درنقاط ويژه‌اي تحت فشار قرار مي‌گيرند و بدين طريق ممکن است به اعصاب کف پائي آسيب برسد .
 کف پاي صاف در کودکان تا سن 7-6 سالگي همگام با شکل‌گيري اسکلت بدني بطور طبيعي وجود دارد و از بين مي رود ، خارج از اين محدوده سني ، اين حالت نقص محسوب مي‌شود
.
 
روشهاي تشخيص کف پاي صاف :
 در عارضه کف پاي صاف ، پا با تمام پاشنه روي زمين قرار مي‌گيرد و قسمت داخلي انحناي طولي کف پا کاملاً صاف است . انگشتان پا ، بي‌حرکت هستند و عضلاتي که بايد انگشتان را خم کنند ، فعاليتي ندارند و به همين دليل نيز عمده انگشتان پا فاقد قدرت و توانايي لازم در دامنه حرکتي طبيعي مفاصل مربوطه مي‌باشند . لذا علاوه بر عوارضي که در مفصل مچ پايي بوجود مي آيد ، مفاصل انگشتان و به ويژه انگشت شست در معرض فشارهاي غير طبيعي قرار مي‌ گيرد . و قوس عرضي ، کاهش يافته يا پهن مي‌شود و نيام کف پا ، کشيده مي‌شود .
بوسيله چند روش مي‌ توان صافي کف پا را تشخيص داد :
1- بررسي وضعيت پوست کف پا :
 بررسي وضعيت پوست کف پا از ساده‌ترين روش‌هاست براي اين منظور پوست کف پاي شخص را مورد بررسي قرار مي‌دهيم ، بطور کلي نقاطي از پوست کف پا که متحمل وزن شده ، ضخيم‌تر بوده ونقاطي که تحمل وزن نکرده باشند لطيف‌ تر است ، در شرايط طبيعي پوست نقاطي که در محل قوس طولي داخل قرار دارد چون تحمل وزن نمي‌کند لطيف تر بوده و رنگ آن از ساير نقاط پا مانند پاشنه وسراستخوانهاي کف پايي اول و پنجم که وزن زيادي را تحمل مي‌کنند بسيار متفاوت است و در کف پاي صاف لطافت پوست در محل قوس طولي داخلي ، بسته به شدت ناهنجاري از بين مي‌رود .
2- روش ثبت نقش کف پاها :
 قسمت تحتاني پاها داراي فرو رفتگي‌ بوده و چنانچه نقش آن را بر روي زمين ثبت کنيم ، قسمت داخلي ، خالي خواهد بود .با نقش کف پا مي‌توانيم به وضعيت قوس‌هاي پا و طبيعي بودن آنها پي ببريم ، روش ساده نقش کف پا به اين ترتيب است که پاي شخص را با جوهر ، آب ، دوده يا پودر مشابهي مثل تالک آغشته مي‌کنيم و فرد به حالت ايستاده در روي يک سطح صاف قرار مي‌ گيرد و سپس نقش پاي او مورد بررسي قرار مي‌گيرد . چنانچه روي اثر پا بدست آمده خطي ترسيم کنيم که از مرکز پاشنه گذشته واز ميانه انگشت دوم عبور کند مي‌توان از نزديکي و يا عبور خط از اين نقش ، مقياسي را بدست آورد .
3- استفاده از جعبه آيينه :
شيوه ديگري براي اندازه‌گيري قوس کف پاهاست . در اين روش ، فرد بر روي سطح بالايي جعبه آيينه مي‌ ايستد و معاينه‌گر تصوير کف پاي او را بر روي ‌آينه مشاهد کرده و مورد ارزيابي قرار مي‌دهد .
4- اندازه‌گيري ارتفاع قوس :
 در حاليکه فرد روي لبه ميز قرار گرفته است فاصله قله قوس تا سطح ميز اندازه‌ گرفته مي‌شود وضعيت قوس کف پا بايد در حالي که فرد روي هر دو پا ايستاده است بررسي شود .در حالت عادي ، کمتر از دو بند انگشت را مي‌ توان زير قوس کف پا فرو برد .
5- روش Feiss Line :
در حالت طبيعي اگر خطي از قوزک داخلي به سر اولين مفصل کف پايي ، انگشتي (M.P) رسم نماييم اين خط بايد از برجستگي استخوان ناوي عبور نمايد ، در صورتي که فرد مبتلا به عارضه کف پاي صاف باشد استخوان ناوي به نسبت شدت عارضه ، پايين‌تر از خط مذکور قرار خواهد گرفت . همچنين مي‌ توان ارتفاع کف تا محل قرارگيري استخوان ناوي را به سه قسمت مساوي تقسيم نمود و به ميزاني که استخوان ناوي به کف نزديکتر مي‌شود ، آنرا درجه‌بندي نمود . به عنوان مثال ، اگر ميزان سقوط استخوان ناوي  مجموع ارتفاع خط باشد ؛ عارضه ، خفيف و در صورتي که از فاصله عمودي برجستگي استخوان ناوي  سقوط کرده باشد ؛ عارضه ، از نوع کف پاي صاف متوسط يا درجه 2 خواهد بود .
6-با استفاده از خط شاقولي
با استفاده از خط شاقولي نيز مي‌توان عارضه مذکور را بررسي کرد در نماي پشت ، خطي که از مرکز وتر آشيل مي‌گذرد بايد از ميان استخوان پاشنه عبور نمايد . در صورت وجود عارضه کف پاي صاف ، با توجه به شدت عارضه ، پاشنه چرخش خارجي ( والگوس ) پيدا مي‌کند و قرينه بودن آن با توجه به خط شاقولي ، مختل مي‌شود . 
logo-samandehi
ایمیل شرکت: info@owj1.com